vineri, 9 februarie 2018

Regulamentul pentru acordarea sporurilor privind condiţiile periculoase

Conform Legii nr. 153/2017 :
Art. 23. - Sporul pentru condiţii de muncă 
Locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau a fiecăreia dintre autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate. 

Conform  HG nr. 34/2018:
Art. 2 (1) Sporul pentru condiţii de muncă prevăzut în prezentul regulament se acordă, pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens, pentru timpul efectiv lucrat în locurile de muncă respective, în procent de până la 15% aplicat la salariul de bază, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli salariale din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 
(2) Evidenţa timpului lucrat efectiv în ore se ţine şi se certifică de către conducătorul fiecărui/fiecărei compartiment/structuri funcţionale, se avizează de către şeful ierarhic superior şi se aprobă de conducerea unităţii/instituţiei. 

Art. 9   În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se efectuează noi determinări, în timpul desfăşurării activităţilor specifice, în vederea eliberării buletinelor de determinare necesare stabilirii locurilor de muncă cu condiţii periculoase sau vătămătoare. 

joi, 8 februarie 2018

Blogul Bibliotecarilor Şcolari din Judeţul Harghita a împlinit 10 aniLa începutul carierei mele de bibliotecar m-am îmbogăţit cu numeroase informaţii utile în domeniul nostru. Aceste informaţii au provenit din cursurile de perfecţionare, conferinţe (naţionale şi internaţionale) şi din zilele metodice organizate local. Cea mai mare problemă a fost lipsa schimbului de experienţe între colegi. Din fericire în 2007 totul s-a schimbat. La Conferinţa Internaţională a Bibliotecarilor Şcolari Maghiari organizată la Sfântu-Gheorghe am însuşit strategia realizării blogului. Câteva luni mai târziu, la 8 februarie 2008 a luat naştere Blogul Bibliotecarilor Şcolari din Judeţul Harghita. Numeroşi colegi însufleţiţi din ţară şi din străinătate au ajutat munca mea. Relaţiile dintre colegi au rămas roditoare, chiar m-am împrietenit cu mulţi dintre ei.

Foarte repede am descoperit utilitatea acestui blog. A fost informativ, folositor pentru cunoaşterea cât mai amplă a muncii de bibliotecar. 
 
Nu a trecut prea mult timp până când blogul a fost recunoscut în ţară şi în străinătate.

Pentru buna desfăşurare a schimburilor de experienţe am creat şi o adresă de e-mail pentru grupul nostru din judeţul Harghita. În prezent această adresă are mai mult de 100 de membri bibliotecari şcolari şi profesori de literatură. 
 
Aceste posibilităţi eficiente au adus mai aproape de noi lumea bibliotecilor, biblioteconomiei şi a ştiinţei informării. Am putut organiza numeroase programe judeţene, interjudeţene şi internaţionale. Am putut realiza numeroase cursuri de perfecţionare şi aducerea în Miercurea Ciuc a filialei facultăţii de Biblioteconomie şi ştiinţa informării a Universităţii Transilvania din Braşov. Colegii care s-au înscris la această facultate (din judeţul Harghita şi Bacău), au terminat cu succes.
 
Acest blog are şi un caracter de bursă a ideilor în tema respectivă. Aici pot informa lumea despre activităţile noastre în bibliotecă şi nu numai... În e-mail putem comunica despre actuale evenimente (probleme, succese, informaţii importante).

Redactarea şi scrierea blogului necesită mult timp, dar reacţiile de mulţumiri şi de recunoştinţă a colegilor mă încurajează că merită să fie continuat.

STATISTICI

Postări – 373

Cele mai citite postări pe blog:
Lista de aniversări şi comemorări literare
Portofoliul bibliotecarului / profesorului documentarist
Proceduri ăn biblioteca şcolară
Au terminat facultatea de biblioteconomie şi ştiinţa informării din judeţul Harghita numeroşi colegi în domeniu
Activităţile bibliotecarilor

Istoricul general al a fişărilor de pagină - 57 238

Afişări de pagină după ţară:
ROMÂNIA – 41369
Rusia – 7782
S.U.A. – 1393
Republica MOLDOVA – 1036
Germania – 969
Franţa – 587
Ucraina – 459
Ungaria – 337
China – 259
Polonia – 126Borbé Levente,
bibliotecarul Colegiului Naţional Márton Áron

joi, 1 februarie 2018

Aniversări, comemorări, februarie 2018


1 – 465 de ani de când s-a stins din viaţă cronicarul român Macarie


1 – 255 de ani s-a născut scriitoarea engleză-irlandeză Mary Edgeworth


1 – În urmă cu 180 de ani s-a născut scriitorul român Nicolae Gane


1 – În urmă cu 120 de ani s-a născut poetul şi scriitorul evreu-maghiar Simon Bacher


1 – 100 de ani de când s-a stins din viaţă poeta şi scriitoarea engleză Muriel Spark


2 – În urmă cu 170 de ani s-a născut poetul şi dramaturgul slovac de origine maghiară

Pavol Országh-Hviezdoslav


2 – În urmă cu 155 de ani s-a născut poetul, criticul literar şi istoricul literar mexican Francisco Asís de Icaza


3 – În urmă cu 190 de ani s-a născut scriitoarea franceză, italiană şi greacă de origine româno-albaneză Elena Ghica (Helena Koltsova-Massalskaya), cunoscută sub pseudonimul Dora d'Istria


3 – 130 de ani s-a născut poetul român Mihai Săulescu


4 – În urmă cu 330 de ani s-a născut scriitorul şi dramaturgul francez Pierre de Marivaux


4 – În urmă cu 325 de ani s-a născut scriitorul şi dramaturgul englez George Lillo


4 – În urmă cu 145 de ani s-a născut scriitorul şi nuvelistul sovieto-rus Mihail Mihajlovics Prisvin


4 – În urmă cu 230 de ani s-a născut poetul, dramaturgul, traducătorul şi pictorul maghiar Kisfaludy Károly


5 – În urmă cu 170 de ani s-a născut scriitorul francez de origine olandeză Joris-Karl Huysmans


5 – 25 de ani de când s-a stins din viaţă scriitorul, scenaristul, regizorul şi producătorul de filme Joseph Mankiewicz (Wilkes Barre)


6 – În urmă cu 410 de ani s-a născut scriitorul şi filozoful iezuit António Vieira


6 – În urmă cu 265 de ani s-a născut poetul francez Evariste Parny


6 – 225 de ani de când s-a stins din viaţă dramaturgul şi avocatul italian Carlo Goldoni

 

7 – În urmă cu 1540 de ani s-a născut poetul, scriitorul, juristul şi martirul umanist englez Thomas Morus


7 – În urmă cu 195 de ani s-a născut scriitoarea, poeta şi nuvelista engleză Ann Radcliffe


8 – În urmă cu 530 de ani s-a născut poetul italian Bernardo Pulci


8 – În urmă cu 190 de ani s-a născut scriitorul francez Jules Gabriel Verne


8 – În urmă cu 110 de ani s-a născut poetul român Cicerone Theodorescu


9 – În urmă cu 155 de ani s-a născut scriitorul şi dramaturgul englez Antoni Hope (Hawkins)


9 – 145 de ani de când s-a stins din viaţă poetul, scriitorul şi traducătorul polonez Antoni Czajkowski.


10 – În urmă cu 130 de ani s-a născut poetul şi scriitorul italian Giuseppe Ungaretti


10 – În urmă cu 120 de ani s-a născut dramaturgul, poetul şi regizorul german Bertolt Brecht

 

11 – 290 de ani de când s-a stins din viaţă scriitorul, istoricul şi teologul american Cotton Marther

 

11 – 110 de ani de când s-a stins din viaţă scriitorul, redactorul, publicistul şi criticul literar armean Arpiar Arpiaryan


11 – 55 de ani de când s-a stins din viaţă poeta şi scriitoarea americană Sylvia Plath


12 – 255 de ani de când s-a stins din viaţă scriitorul, poetul şi pictorul chinez Cao Xueqin


12 – În urmă cu 190 de ani s-a născut poetul şi scriitorul englez George Meredith


12 – În urmă cu 145 de ani s-a născut romancierul, nuvelistul şi poetul islandez Jón Trausti (Guðmundur Magnússon)


12 – În urmă cu 70 de ani s-a născut scriitorul şi savantul american Raymond Kurzweil


13 – În urmă cu 115 de ani s-a născut scriitorul francez Georges Joseph Christian Simenon.


14 – În urmă cu 90 de ani s-a născut poetul şi traducătorul român Radu Carneci


15 – În urmă cu 170 de ani s-a născut scriitorul slovac Ján Alexander Fábry


15 – În urmă cu 95 de ani s-a născut scriitorul şi traducătorul evreu din România Petre Solomon


17 – 1095 de ani de când s-a stins din viaţă istoricul şi scriitorul arab Muhammad ibn Djarir al-Tabari


17 – 345 de ani de când s-a stins din viaţă dramaturgul şi regizorul francez Moliére (Jean-Baptiste Poquelin)


17 – 120 de ani de când s-a stins din viaţă ziaristul şi publicistul român Alexandru Beldiman


17 – 20 de ani de când s-a stins din viaţă scriitorul, povestitorul şi poetul ardelean maghiar Was Albert

18 – În urmă cu 135 de ani s-a născut scriitorul, poetul şi dramaturgul român Mihai Săulescu


18 – În urmă cu 135 de ani s-a născut poetul, prozatorul şi dramaturgul grec Nikos Kazantzakis


18 – 10 de ani de când s-a stins din viaţă scriitorul, eseistul şi regizorul francez Alain Robbe Grillet


19 – În urmă cu 185 de ani s-a născut scriitorul, redactorul şi traducătorul elveţian francez Élie Ducommun

 

20 – În urmă cu 495 de ani s-a născut scriitorul, savantul, teologul şi istoricul ceh Jan Blahoslav


20 – În urmă cu 130 de ani s-a născut scriitorul, eseistul şi dramaturgul francez Georges Bernanos


20 – 65 de ani de când s-a stins din viaţă scriitorul şi filozoful lituanian Vilhelmas Storosta Vydūnas


21 – 195 de ani de când s-a stins din viaţă scriitorul grec Dimitrios Darcaris


22 – În urmă cu 230 de ani s-a născut filozoful şi eseistul german Arthur Schopenhauer


22 – În urmă cu 190 de ani s-a născut poetul ebraicv Mika Joszéf Lebensohn


23 – 190 de ani de când s-a stins din viaţă scriitorul, redactorul şi traducătorul maghiar Fazekas Mihály


23 – În urmă cu 150 de ani s-a născut scriitorul, istoricul, sociologul, pedagogul şi om politic american de origine franceză şi daneză William Edward Du Bois


23 – În urmă cu 130 de ani s-a născut poetul şi dramaturgul român Mihai Săulescu


25 – În urmă cu 95 de ani s-a născut scriitoarea, poeta şi traducătoarea română Eta Boeriu (Margarita Caranica)


25 – În urmă cu 90 de ani s-a născut scriitorul şi istoricul cultural secui-maghiar Benkő Samu


25 – 35 de ani de când s-a stins din viaţă dramaturgul, poetu, eseistul şi nuvelistu american Tenesse Williams


26 – 195 de ani de când s-a stins din viaţă poetul şi dramaturgul Thomas D’Urfey


26 – În urmă cu 180 de ani s-a născut scriitorul, filologul, lingvistul, enciclopedistul, publicistul, folcloristul juristul, istoricul şi politicianul român Bogdan Petriceicu Haşdeu


27 – În urmă cu 135 de ani s-a născut scriitorul slovac Abaffy Lipót


27 – În urmă cu 105 de ani s-a născut scriitorul şi dramaturgul american de origine ruso-evreiască Irwin Shaw


27 – 75 de ani de când a murit poetul şi jurnalistul ardelean maghiar de origine evre0-secuiască Salamon Ernő


28 – În urmă cu 485 de ani s-a născut eseistul şi scriitorul francez Michel de Montaigne


28 – În urmă cu 215 de ani s-a născut poetul italian Gabriele Rossetti


28 – În urmă cu 120 de ani s-a născut jurnalistul, poetul şi scriitorul ardelean maghiar Becsky Andor

 

 

marți, 9 ianuarie 2018

Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” vă invită la manifestările dedicate Zilei Culturii Naţionale

Biblioteca Judeţeană „Kájoni János”
vă invită
luni, 15 ianuarie 2018, începând cu ora 16.00,
la
manifestările dedicate 
 
Zilei Culturii Naţionale.

Programul manifestărilor:
16.00 – 16.45 Prezentarea cenaclului literar „Buna Vestire” din Miercurea-Ciuc
16.45 – 17.15 “Cititorii recomandă, autorii se recomandă” - recomandări de lectură din literatura română contemporană – concurs cu premii. (Membrii cenaclului literar „Buna Vestire” recomandă publicului prezent trei lecturi din literatura română contemporană. Publicul desemnează prin vot secret cea mai convingătoare recomandare, iar autorul recomandării va fi premiat cu un MEGAPIXEL DE LITERATURĂ)
17.15 – 19.00 Inovaţie în promovarea culturii scriseserviciul informatic al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” din Braşov prezintă publicului din Miercurea-Ciuc proiectele: Jurnalul – portal spre cultură şi IZILIT – Întîlnire ZIlnică cu LITeratura
Informaţii despre proiectul Jurnalul – portal spre cultură: http://jurnaldelicean.qulto.ro/#/page/1
Publicul interesat de literatura română contemporană este aşteptat cu drag la eveniment!
Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” recomandă profesorilor de limba română şi limba maghiară, precum şi elevilor claselor liceale programul Inovaţie în promovarea culturii scrise (cu începere de la ora 17.15), acesta având conţinut profesional aplicabil în activităţile de învăţământ.
Posesorii de telefoane inteligente cu sistem de operare Android sau IOS sunt invitaţi să aducă aceste instrumente la eveniment, pentru a experimenta noi mijloace de informare în domeniul literaturii contemporane.
Persoană de contact: Bedő Melinda (bedomelinda@gmail.com)marți, 2 ianuarie 2018

Lista de aniversări şi comemorări literare a scriitorilor români în anul 2018

Constantin Alabuță (născut în 1938) poet, prozator, antologator şi traducător

Ion Agărbiceanu (1882-1963) scriitor, ziarist şi prozator

Paul Anghel (1933) scriitor, dramaturg, publicist, prozator şi eseist

Carol Ardeleanu (1883-1949) romancier

Gheorghe Asachi (1788 -1869) poet, prozator, dramaturg, pictor şi traducător

Gheorghe Astaloș (născut în 1933-2014) scriitor, poet, eseist şi critic literar de origine maghiară

Ștefan Baciu (1918-1933) poet, eseist, memorialist, ziarist, critic de artă şi traducător

Eugen Barbu (1924-1993) jurnalist, publicist, romancier şi scenarist

Jean Bart (Eugeniu P. Botez) (1877-1933) scriitor

Horia Bădescu (1943) poet, prozator şi eseist

Ion Băieșu ( 1933-1990) scriitor, dramaturg, autor de scenarii pentru televiziune şi film

George Băjenaru (1938) scriitor, critic literar, poet, ziarist şi tarducător român-englez

Ion Bălu (1933) biograf, critic şi istoric literar

Ştefan Bănulescu (1929-1998) scriitor, eseist şi redactor

Max Blecher (1909-1938) romancier de origine evreiască

Gheorghe Blănaru (1933) poet, redactor moldovean român

Geo Bogza (1908-1933) scriitor, jurnalist, poet şi teoretician al avangardei

Iulian Boldea (1963) poet, eseist, critic şi istoric literar ardelean

Horia Bonciu (1893-1950) nuvelist, poet, jurnalist şi translator

Ştefan Borbély (1953) critic şi istoric literar, eseist şi traducător

Dan Botta (1907-1958) poet, traducător şi eseist

Rodica Bretin (1958) scriitor, traducător eseist şi publicist

Ioan Alexandru Brătescu-Voinești (1868-1946) prozator, povestitor

Barbu Brezianu (1909-2008) scriitor, publicist, traducător, istoric şi critic de artă

Augustin Buzura (născut în 1938-2017) prozator şi eseist

Dimitrie Cantemir (1673-1723) domn al Moldovei, autor, cărturar, enciclopedist, etnograf, muzicolog şi scriitor


Ion Caraion (Stelian Diaconescu) (1923-1986) scriitor

Nicolae Cartojan (1833-1944) biograf, cercetător literar şi publicist

Hristu Cândrovreanu (1928) critic literar, poet, prozator, traducător şi publicist de origine aromână

Șerban Ciocolescu (1902-1988) critic şi istoric literar, caragiaeolog

George Ciprian (1883-1968) dramaturg, actor şi om de teatru

Mircea Cojocaru (1938-1995) prozator

Gheorghe Coşbuc (1866-1918) poet şi traducător


Miron Costin (1633-1691) cronicar, scriitor şi istoriograf


Adi Cusin (Adolf Aristotel Cusin) (1941-2008) poet

Ioan Dan (1922-2003) romancier şi memorialist

Nicolae Davidescu (1888-1954) poet, prozator şi critic literar

Barbu Ștefănescu Delavrancea (1858 - 1918) scriitor, orator şi avocat

Mircea A. Diaconu (1963) critic literar, eseist şi filolog

Mitropolitul Dosoftei (1624-1693) călugăr cărturar şi poet din


Ion Druță (născut în 1928) scriitor moldovean

Anghel Dumbrăveanu (1933-2013) poet, prozator şi traducător

Dana Dumitriu (1943-1987) prozator şi critic literar

Barbu Fundoianu (1898-1944) eseist, poet şi teoretician literar

George Grigore (1958) scriitor, lingvist, traducător, pedagog şi orientalist

Constantin Virgil Gheorghiu (1903-1977) scriitor, jurnalist, poet şi preot

Octavian Goga (1881-1938) poet, dramaturg şi publicist


Grigore Hagiu (1933-1985) poet şi redactor de ziare

Mircea Iorgulescu (1943-2011) eseist, comentator politic, critic şi istoric literar

Alexandru Ivasiuc (1933 -1977) prozator şi romancier

Vintilă Ivănceanu (1940-2008) scriitor, poet, eseist, regizor de teatru şi editor austriac-român

Cezar Ivănescu (1941-2008) poet, dramaturg, scriitor şi director de editură

Alexandru Kirițescu (1888-1961) scriitor

Eugen Lovinescu (1881-1943) critic şi istoric literar, dramaturg, romancier şi nuvelist

Horia Lovinescu (1917-1983) dramaturg, scenarist

Gherasim Luca (Salman Locker) (1913-1994) teoretician al suprarealismului şi un poet român-francez de origine evreiască

Florin Manolescu (1943) scriitor, critic şi istoric literar

Ion Manolescu (1968) scriitor, eseist şi profesor universitar

Alexei Mateevici (1888-1917) scriitor şi poet

Dan C. Mihăilescu (1953) eseist, critic şi istoric literar

Adrian Munteanu (1948) scriitor, actor de teatru, regizor şi scenarist

Dumitru Munteanu (1948) prozator, eseist şi istoric literar

Andrei Mureşeanu (1816-1863) poet şi revoluţionar


Tudor Muşatescu (1903-1980) poet, scriitor, dramaturg şi umorist

Constantin Negruzzi (Costache) – (1808-1868) scriitor, dramaturg şi om politic

Virgil Nemoianu (1948) eseist, filozof al culturii şi pedagog american

Tatiana Nicolescu (născut în 1923) istoric literar, traducător

Ștefan Octavian Iosif (1875-1913) poet, traducător membru fondator al Societății Scriitorilor Români

Leonard Oprea (1953) scriitor, poet şi eseist româm-american

Gheorghe Panu (1848-1910) ziarist, critic literar, scriitor şi memorialist


Victor Papilian (1888-1956) scriitor, medic

Adrian Păunescu (Adrian Păun) (1943-2010) poet, publicist şi textier

Bogdan Petriceicu-Hașdeu (1838-1907) scriitor, enciclopedist, folclorist, lingvist şi publicist

Andrei Pleşu (1948) scriitor, eseist, stilist al limbii românem estetician şi istoric al artei

Vasile Pogor (1833-1906) poet, filozof şi traducător

Marian Popa (1938) istoric şi critic literar

Mircea M. Pop (1948) poet, publicist şi bibliotecar ardelean

Theodor Rășcanu (1888-1952) scriitor, publicist, jurnalist şi memorialist

Mihai Tican Rumano (1893-1967) scriitor, călător şi colecţionar de artă

Octavian Sava (Segall) (1928-2013) scriitor, dramaturg, redactor, realizator TV şi scenarist

Mihail Săulescu (1888-1916) poet şi dramaturg

Mircea Horia Simionescu (1928-2011) scriitor, publicist şi eseist

Mircea Nicolae Rusu (1938) publicist,cercetător, critic şi istoric literar

Eugen Simion (născut în 1933) critic şi istoric literar, editor, eseist


Ioan Slavici (1848-1925) scriitor, jurnalist şi pedagog


Nichita Stănescu (1933-1983) poet, scriitor şi eseist

Valentin Taşcu (1944-2008) publicist, traducător, critic şi istoric literar

Tristan Tzara (1896-1963) fondator al mişcării Dada, scriitor, poet, eseist

Constantin Țoiu (născut în 1923-2012) romancier, eseist şi traducător

Laurenţiu Ulici (1943-2000) critic literar şi om politic

George Vasilievici (1978-2010) poet, prozator

Vasile Voiculescu (1884-1963) poet, prozator şi dramaturg

Ilarie Voronca (Eduard Marcus) (1903-1946) poet evreu român

Romulus Vulpescu (1933-2012) poet, scriitor, traducător, editor, publicist şi politician

Mircea Zaciu (1928-2000) critic şi istoric literar

Zilot Românul (Ştefan Ioan Fănuţă) (1787-1853) jurist, poet şi cronicar din Ţara Românească.


George Mihail Zamfirescu (1898-1938) scriitor, poet, dramaturg şi jurnalist


Redactat de Borbé Levente